Disclaimer

Op het gebruik van deze website IonKiwi.nl zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

IonKiwi.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. IonKiwi.nl geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de volledigheid, juistheid, beschikbaarheid of actualiteit van de verstrekte informatie. IonKiwi.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door IonKiwi.nl worden gewijzigd of verwijderd.

IonKiwi.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie / code / bestanden welke op deze website beschikbaar worden gesteld.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. IonKiwi.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. IonKiwi.nl aanvaardt dan ook geen aansprakenlijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Alle publicaties en uitingen van IonKiwi.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitlatingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat IonKiwi.nl daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Voorbeeld code die bij artikelen en pagina’s is geplaatst, is vrij te gebruiken, tenzij anders vermeld.

De meningen hierin zijn mijn eigen persoonlijke meningen en vertegenwoordigen op geen enkele manier het standpunt van mijn werkgever.

Privacy

IonKiwi.nl maakt gebruikt van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. IonKiwi.nl gebruikt cookies voor het kunnen meten van bezoeken aan deze website. Deze data worden geanalyseerd en waar mogelijk wordt het gebruikt om deze website te verbeteren qua structuur en/of geboden content.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van IonKiwi.nl teruggestuurd worden.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wanneer u reageert op deze site, op een artikel of via het contactformulier, zullen de gegevens die u opgeeft bewaard worden.

De laatste aanpassing aan deze pagina heeft plaatsgevonden op 20-10-2018.
© 2021 - Ewout van der Linden - IonKiwi.nl